Eksperiment EİM

Ekoloji Layihələr və Sənədlərin Hazırlanması Üzrə Xidmətlər

media

Layihələndirmə və konsultasiya üzrə peşəkarlardan ibarət komandamızla aşağıdakı xidmətləri təklif edirik.


İnşaat Konstruksiyalarının Layihələndirilməsi
Magistral Boru Kəmərlərinin Layihələndirilməsi
Rezervuarların Layihələndirilməsi
Elektrik Təchizatı Sistemlərinin Layihələndirilməsi
İstilik Təchizatı Sistemlərinin Layihələndirilməsi
Su Təchizatı və Kanalizasiya Sistemlərinin Layihələndirilməsi
Qaz Təchizatı Sistemlərinin Layihələndirilməsi
Ventilasiya və Kondisionerləşdirmə Sistemlərinin Layihələndirilməsi
Avtomatlaşdırma və Nəzarət Ölçü Cihazlarının Layihələndirilməsi
Yanğın - Mühafizə Siqnalizasiya və Avtomatlaşdırılmış Yanğınsöndürmə Sistemlərinin layihələndirilməsi
Korroziyaya Qarşı Mühafizə Tədbirlərinin layihələndirilməsi
Tikinti Təşkilinin sənədinin hazırlanması
Smetaların Tərtib Edilməsi
Baş Layihəçi Funksiyasının Həyata Keçirilməsi
Neft və Qaz Quyularının Tikintisi üçün İşçi Layihə
Yanacaq Doldurma Məntəqələrinin Layihələndirilməsi (STQ, Benzin, Dizel və.s)
Bəyannamələrin Hazırlanması
Texniki Pasportların Hazırlanması
Beynəlxalq Standartlarla İşlənilmiş Layihənin Yerli Standartlara Uyğun Adaptasiya Edilməsi
Dövlət Orqanlarından Texniki Şərtin Alınması üzrə Konsaltinq Xidməti
İcra Etdiyimiz Layihələrin Müvafiq Dövlət Orqanları ilə Razılaşdırılması və ya Ekspertiza Edilməsi xidməti
Topoqrafiya İşləri
Məsləhətçi Xidmətlər
Ətraf Mühitə təsirlərin Qiymətləndirilməsi Layihəsinin hazırlanması
Ətraf Mühitin İlkin Təsviri Layihəsinin Hazırlanması
Ekoloji hesabatların hazırlanması
Ekoloji Pasportun hazırlanması