Eksperiment EİM

Tikinti Quraşdırma, Hidro - Sınaq İşləri

media

Tikinti Quraşdırma, Hidro - Sınaq İşləri:


Neft Boru Kəmərinin Tikintisi
Su Boru Kəmərinin Tikintisi
Maye və Təbii Qaz Boru Kəmərləri və Sistemlərinin Quraşdırılması
Rezervuarların əsaslı təmiri
Hidro Test 0-200 Bar
Qaynaq İşləri
Mülki İşlər (Qazıntı,Əks Doldurma,Beton İşləri və.s)